Blue Flower

  1. Yuhanna 4:1

Sevgili kardeşlerim, her ruha inanmayın. Tanrı'dan olup olmadıklarını anlamak için ruhları sınayın. Çünkü birçok sahte peygamber dünyanın her yanına yayılmış bulunuyor. 

Elçisel çağda, Tanrı’nın Ruhunun hem olağanüstü etkileri ve armağanları hem de insanların canlarındaki ikna edici, imana getirici, aydınlatıcı ve kutsallaştırıcı olağan etkisi açısından en büyük dökülüş gerçekleşti. Ne var ki Gerçeğin Ruhunun etkisi çoğalırken, sahtelikler de çoğaldı. Elçilerin yazılarındaki sayısız metinde görüldüğü gibi İblis, Tanrı’nın Ruhunun gerek olağan ve gerekse olağanüstü etkisini çokça taklit ediyordu. Bu nedenle, Mesih’in kilisesinin açık ve ayırt edici belirtilere, olumsuz bir etkiye maruz kalmadan doğruyu yanlıştan güvenle ayırt edebileceği bazı ilkelere ihtiyacı vardı. Bu bölümün asıl amacı, Kutsal Kitap’ın yanı sıra bu konunun açıkça ifade edilerek kapsamlı bir şekilde ele alınması ve ilkelerin oluşturulmasıdır. Elçi bu amaçla Tanrı’nın kilisesine Gerçeğin Ruhunun açık ve güvenilir, kullanılabilir ve uygulanabilir belirtilerini sıralama göreviyle hareket etmiştir. Konunun net ve uygun bir şekilde ele alınması için bölümün tamamında ısrarcı olmuştur. Böylelikle bu olağanüstü günde, insanların zihinlerinde bu denli olağandışı ve yoğun bir etki oluştuğunda, bununla ilgili sayısız düşünce ortaya çıktığında ve Kutsal Ruh’un işleyişinden bu denli çok söz edildiğinde böyle bir açıklama son derece gereklidir. 

Elçinin bu konuyla ilgili söylemi, Ruh’un içimizdeki varlığının, İsa Mesih’teki mirasımızın güvencesi oluşundan söz ederek başlar. “Tanrı'da yaşadığımızı ve O'nun bizde yaşadığını bize kendi Ruhu'ndan vermiş olmasından anlıyoruz.” Buna bakarak, elçinin amacının Gerçeğin Ruhunu sadece olağanüstü peygamberlik ve mucize armağanlarında değil, Mesih’le birlikleri ve O’ndaki gelişimleri söz konusu olduğunda insanların zihinlerindeki olağan işleyişinde de sahtesinden ayırmak olduğunu görüyoruz. Bu olağan işleyiş, bundan sonra göreceğimiz gibi belirtilerde de kendini belli eder.

Metnin sözcükleri gerçek ve sahte ruhun ayırt edici belirtileri hakkındaki söylemin girişidir. Elçi bu belirtileri sıralamadan önce Hristiyanlara kolayca kanmamaları ve her yanıltıcı görüntüyü çabucak gerçek Ruh’un etkinliğini olarak kabul etmemeleri yönünde buyruk verir. “Sevgili kardeşlerim, her ruha inanmayın. Tanrı'dan olup olmadıklarını anlamak için ruhları sınayın” (1. Yuhanna 4:1). İkinci olarak, çok sayıda sahtekarın bulunduğunu dile getirir: “Çünkü birçok sahte peygamber dünyanın her yanına yayılmış bulunuyor.” Bu kişiler sadece Tanrı’nın Ruhunun olağanüstü esin armağanlarına sahip olduklarını öne sürmekle kalmayıp Cennet’in sevilen, iyi dostları olduklarını, Tanrı’nın Ruhunun olağan kurtarma ve kutsallaştırma işleyişini yüreklerinde fazlaca taşıyan kutsal insanlar olduklarını iddia ederlerdi. Bu nedenle bizler, bu sözlere bakarak böylelerinin Tanrı’nın Ruhuyla ilgili iddialarını sınamalı ve incelemeliyiz.     

Dolayısıyla şu anda benim amacım, Tanrı Ruhunun işleyişinin gerçek, kesin ve ayırt edici kanıtlarının neler olduğunu göstererek kendimizde ya da başkalarında gördüğümüz işleyişi güvenli bir şekilde değerlendirmektir. Böyle durumlarda Kutsal Yazıları rehber edinmemiz gerektiğini ileri sürüyorum. Bu Tanrı’nın, canlarıyla ilgili önemli konularda rehberlik etmek için kilisesine verdiği büyük ve kalıcı kuraldır; yanılmazdır ve yeterlidir. Hiç kuşkusuz ruhları ayırt etmekle ilgili bu önemli konuda Tanrı’nın kilisesine yön vermek için bağışlanmış olan yeterli sayıda belirti vardır. Bunlar olmaksızın kilise üzücü bir yanılgıya, düşmanları tarafından çaresiz bir şekilde aldatılmaya ve yenilip yutulmaya karşı savunmasızdır. Bu ilkelere güvenmekten korkmamalıyız. Kutsal Yazıları esinleyen Kutsal Ruh, bize kendisinin işleyişiyle kendisinden gelir gibi görünen sahtelik arasındaki farkı ayırt edecek sağlam kurallar vermiştir. Daha önce ileri sürdüğüm gibi, Tanrı’nın Ruhu burada başka yerlerden daha belirgin ve etraflıca bu noktaya açıklık getirmiştir. Ben de şimdiki söylemimde ruhların ayırt edilmesiyle ilgili kurallardan ve belirtilerden söz ederken başka bir yere bakmak yerine kendimi bu bölümde bulduklarımla sınırlandıracağım. Ancak bunlardan söz etmeden önce bazı durumlarda Tanrı’nın Ruhunun işleyişinin belirtilerinin ya da kanıtlarının neler olmadığını ifade ederek hazırlık yapacağım.