Blue Flower

Geliştirilmiş imanın Kutsal Kitapsal gerçeği en etraflıca ve en uygun şekilde anlamak olduğuna inanıyoruz. Aslında, aşağı yukarı müjdenin ve onun anlamından – Kutsal Kitap’ın öğretilerinden başka birşey değildir. Anlaşıldığı üzere geliştirilmiş iman bütün bir hayat sistemi veya bir dünya görüşü içermektedir. Bir dünya görüşü her insanın cevap vermeye can attığı dört temel soruya cevap bulmaya çalışır.

 

(1) Gerçek nedir?

(2) Problem nedir?

(3) Çözüm nedir?

(4) Ümidimiz nedir?

 

Örneğin Marksizm bir dünya görüşüdür. (1) Gerçek nedir? Marksizm için fiziksel dünya var olan tek şeydir. (2) Problem nedir? Bazılarının mülkiyeti vardır fakat bazılarının yoktur. “Sahip olanlar” “sahip olmayanları” sömürmektedir. “Zenginler daha da zenginleşmekte fakirler ise dha fakirleşmektedir.” Bu adil değildir. (3) Çözüm nedir? Çözüm devrim ve gidişatı düzeltmek üzere “sahip olmayanların” geçici diktatörlüğüdür. (4) Ümidimiz nedir? Marksist ümit, bunun bizi kimsenin mülkiyet sahibi olmadığı ve hayatın kuralının “Yeteneği olandan ihtiyacı olana” olacağı adil bir topluma götürmesidir.

 

Hinduizm (ya da onun batılaştırılmış karşılığı olan Yeni Çağ hareketi) de bir dünya görüşüdür. (1) Gerçek nedir? Hinduizm’de gerçek herşeyin tek bir evrensel ruh olduğudur. (2) Problem nedir? Her nasılsa, bu evrensel ruhun parçaları kendi kimliklerini unutmuş ve madde dünyasında bireyler oldukları yanılsamasına kıstırılmışlardır. (3) Çözüm nedir? Çözüm iyi şeyler yapmak ve madde ve bireysellik yanılsamasını aşmak ve evrensel ruhla yeniden kaynaşmak için disiplinler öğrenmektir. (4) Ümidimiz nedir? Hindu ümidi sonunda “nirvana”ya (evrensel ruhun kişisel olmayan büyük mutluluğuna) ulaşmaktır.

 

Komşularınız ve tanıdıklarınızla konuşurken bu dört soruya nasıl cevap verdiklerini çıkarabilecek misiniz bir bakın: (1) Gerçek nedir? (2) Problem nedir? (3) Çözüm nedir? (4) Ümidimiz nedir? Hristiyanlık da bir hayat sistemidir ve Geliştirilmiş İman, Hristiyanlığın açık ve net bir biçimde tutarlı ve genel olarak anlaşılmasıdır.

 

Bu nedenle Geliştirilmiş İman kalbinize dokunduğunda sizi, komşularınızın kişisel hayat sistemlerine taşımak üzere donatmış olmalıdır. Geliştirilmiş İman bu dört soruyu nasıl yanıtlamaktadır?

 

(1) Gerçek Nedir?

 

Neden buradayız? Nasıl bilebiliriz?

Yaşamda ve ölümdeki temel amacımız Tanrı’yı yüceltmek ve O’ndan sonsuza dek zevk almaktır. Tanrı, O’nu ve bize zorunlu kıldığı sorumluluklarımızı kesin olarak bilmemiz için, Kutsal Ruh’un yanılmaz esiniyle verdiği kendi kutsal Söz’ü olan Kutsal Kitap’ta O’nu nasıl yüzelteceğimizi ve O’ndan nasıl zevk alacağımızı öğretmektedir.

 

Yaşayan ve gerçek olan Tanrı

 

Tanrı bir Ruh’tur, ezelidir ve toplamda değişmezdir. Sadece tek bir yaşayan ve gerçek olan Tanrı vardır fakat O üç ayrı kişilik içinde vardır – baba, Oğul ve Kutsal Ruh.

 

Tanrı’nın dünyayla ne yapması gerekir (Yaratıcı – Yaratılan ayrımı)?

Tanrı güçlü Söz’üyle herşeyi yoktan var etti. Dolayısıyla, cennet ve dünya ve içindeki görünen ve görünmeyen herşey Tanrı’nın ellerinin eseridir. Herşeyi güçlü Söz’üyle onaylar, yarattığı herşeyin yaratılış amaçlarını yerine getirmesi için hareketlerini yönetir ve yöneltir. Yani içnide yaşadığımız ve hareket ettiğimiz ve var olduğumuz, en yüce olan olarak sevgi, sadakat, boyun eğme ve itaati borçlu olduğumuz Tanrı’ya tam olarak bağımlıyız.

 

(2) Problem nedir?

 

Biz kimiz? Neye benziyoruz?

Tanrı İnsanoğlunu erkek ve dişi olarak kendi suretinde, bilgisinde, doğruluğunda ve kutsallığında ve diğer yaratıklara egemen olmak üzere yaratmıştır. İnsanoğlu ile ondan sadece mükemmel sevgi, sadakat, bağlılık ve itaat beklentisinde bir arkadaşlık antlaşmasına girdi. İnsanoğlu Tanrı’ya karşı bile bile günah işlemekle günaha, sefalete düştü ve herbirimizin kökeni olan Tanrı’ya yabancılaştı.

 

Günahımız ve suçluluğumuz ve Tanrı’nın doğru öfkesi

 

En eski atamız olan Adem’de düşmüş olduğumuzdan, doğal olarak antlaşma bozucuyuz ve gazap çocuklarıyız. Dolayısıyla bedensel ve ruhsal olarak yozlaşmış ve kötülüğe eğilimliyiz. İnsanlığa tüm yaratıklar üzerinde egemenlik verilmiş olduğundan çabalamanın, belanın ve doğal afetlerin nedeni olan Tanrı’nın laneti tüm yaratılışın üzerindedir.Üstelik günahımız nedeniyle Tanrı’nın mahkumiyeti altındayız ve ölmemiz ve cehennemde sonsuza dek cezalandırılmamız mümkün. Bu korkunç durumdan Tanrı’nın saf ve hakedilmemiş lütfu aracılığı olmadan kurtulamayız.

 

(3) Çözüm Nedir?

 

Günahımız, suçluluğumuz ve Tanrı’nın şaşırtıcı lütfu

Günah onun için tamamiyle iğrenç olduğu halde Tanrı, bunu hakça ve adilane bir şekilde yapabileceği halde dünyayı kendi günahı içinde yok olmaya terk etmemiştir. Bunun yerine, büyük sevgisi nedeniyle, Tanrı lütufkâr bir şekilde, günahtan ve sefaletten kurtaracağı ve kendilerinden bu dünyada doğruluk krallığını oluşturacağı ve kimsenin sayısını bilemeyeceği bir kalabalığı tüm sonsuzluk içinden kendisi için seçti. Rab İsa Mesih’e sıkı tutunursak bu krallığa ait olduğumuzdan emin olabiliriz.

 

Kurtarıcı Mesih halkı için kurtuluş sağladı

Tanrı seçilmiş insanlarını ise Mesih aracılığıyla kendisi için kurtarır. Oğul Tanrı, üçlübirliğin ikinci kişisi, ezelden sonsuzluğa dek Tanrı olmaya devam ettiği halde kendisine tam bir insan doğası aldı. İsa bir kadından doğdu. Yasa altında doğdu ki Yasa altındakileri kurtarabilsin. Bunu yapabilmek için negatif olarak bizim günahlarımız nedeniyle lanetli haç üzerindeki cezayı çekti; pozitif olarak da Tanrı’ya borçlu olduğumuz tüm itaati kendi kişiliğinde yerine getirdi. En son Adem olarak, bizim yerimize antlaşmayı mükemmel bir şekilde koruyarak Tanrı’yla olan arkadaşlığımızı geri kazandı. O şimdi bizi, lütfunun övülmesi ve görkemi için Babasına satın alınmıl servet gibi sunmaktadır. İsa Mesih Tanrı ile insanoğlu arasındaki tek Aracı’dır. Bu nedenle tüm değerlerimizden vazgeçerek, tamamen ve kişisel olarak Kurtarıcımız İsa mesih’in kanına ve doğruluğuna güveniyoruz.

 

Kurtarıcı Mesih kurtuluşuu kendi insanlarında etkin kılıyor

Kurtarıcımız İsa Mesih günahlarımız için öldü, haklı çıkarılmamız için ölümden dirildi ve Herşeye Kadir Baba olan Tanrı’nın sağ tarafında oturduğu cennete yükseldi. Orada sürekli olarak insanları için arabuluculuk etmekte ve tüm dünyayı, herşeyin ötesinde kilisenin Başı olacak şekilde yönetmektedir. Dolayısıyla kötülükten korkmaya ihtiyacımız yoktur ve hiçbirşeyin bizi onun elinden kaparak sevgisinden yoksun bırakmayacağını kesin olarak bilebiliriz.

 

Kurtarıcı Mesih kurtuluşunu etkin kılarken bir temsilci olan Kutsal Ruh aracılığıyla çalışır

Rab İsa Mesih insanlarına sağladığı kurtuluşu üçlübirliğin üçüncü kişisi olan Kutsal Ruh aracılığıyla kişisel olarak ve güçlü bir şekilde etkin kılar Ruh içimizdeki imanı işleyerek bizi Mesih’le birleştirir, içimizde bulunan Tanrı suretindeki bütün adamı yeniler ve bizim gitgide günaha karşı ve doğruluğa doğru yaşamamızı sağlar. Bizde yaptığı bu lütufkâr işi tamamlayana, bizi kendi görkemine alana kadar sürdürecektir. Bu büyük ümitte yaşarken Rab’bin korkusuyla, kutsallığı tamamına erdirmeye çalışmalıyız.

 

Kurtarıcı Mesih sağladığı kurtuluşu etkin kılarken bazı araçlar kullanmaktadır

Tanrı kilisesini dünyada kurmuş ve vaazın, vaftizin, Rab’bin sofrasının, duanın ve kilise yönetiminin kutsal buyruklarıyla ona bağışta bulunmaktadır. Bu araçları, Müjde’deki lütfunun zenginliklerini dünyaya göstermek ve kurtuluşun avantajlarını Ruh’u aracılığıyla imanla kabul eden insanlarına bildirmek için kullanır. Bu nedenle imandaki lütuf araçlarını gayretle kullanarak ona bağlı olamamız gerekir öyle ki onlar aracılığıyla bizleri imanda, hayatın kutsallığında ve sevgide talimat verip güçlendirebilsin. Ayrıca bu müjdeyi taşımak ve lütuf araçlarını tüm dünyaya taşımak için en büyük çabayı sarfetmemiz de önemlidir.

 

Mesih’in kurtuluşunu nasıl alabiliriz?

Müjde’de Tanrı bizden, günahımızın ve sefaletimizin gerçek bir algılanışının ve mesih’teki merhametinin tanınmasının ardından günahtan acı ve nefretle dönmemizi ve kurtuluş için sadece İsa Mesih’i kabul etmemizi ve ona dayanmamızı bekler; öyle ki onunla bir olarak sadece Mesih’in olup da bizim sayılan ve sadece imanla alınabilen doğruluğu hatırına günahlarımız için bağışlanmamızı alabilelim ve Tanrı’nın gözünde doğru sayılabilelim. Sadece bu yolla seçilmişler arasına kabul edilebilir ve Tanrı’ın çocukları olmanın tüm ayrıcalıklarına hak kazanabiliriz.

 

Aldığımız kurtuluş ne gibi farklılıklar yaratır?

Bizi affettikten ve mesih’in hatırına hkabul ettikten sonra Tanrı ayrıca bizi, bizim için satın aldığı ve aracılığıyla sevgisini kalplerimize dökerek her yere taşıdığı Ruh’ta yürümeye çağırmaktadır. Bu yolla Kralımız mesih’e olan itaat borcumuzu ödemeye başlarız; Göksel Babamızın üzerimize koyduğu Tanrı’nın kutsal yasasının gerektirdiklerini aslına uygun olarak icra eder ; bunu hayatımıza yansıtır ve Kralımız İsa Mesih’in bize sunduğu mükemmel örnek gibi davranırız.

 

(4) Ümidimiz Nedir?

 

Mesih’in ikinci gelişi ve görkem umudu

İsa Mesih’in alçakgönüllülük ve lütufla bir kez gelmiş olduğu gibi güç ve görkem içinde ikinci kez de gelecektir. Dünyayı doğrulukla yargılamak, herkese onun ebedi ödülünden payını vermek ve doğruluğun yaşadığı yeni cennet ve dünyayı yaratmak üzere tüm yaratılışı yenilemek için gelecektir. O zaman gelmeden Mesih’te ölürsek, calarımız ölümümüzle birlikte kutsallıkta mükkemmel kılınarak Rab’le olmaya gidecektri; ve haşmetiyle geri geldiğinde bedenlerimiz görkemle kaldırılacaktır. Eğer o zaman içinde hayatta kalmışsak onunla havada buluşarak göz açıp kapayıncaya kadar değişime uğrayacağız. Her durumd da tüm sonsuzluk boyunca Tanrı’dan tam bir keyif alarak mükemmel bir şekilde bereketleneceğiz.

 

Tüm bunların amacı

Ve şimdi varlığında tam bir neşenin olduğu ve sağ tarafında sonsuza dek sürecek zevklerin bulunduğu Tanrımız ve Kurtarıcımıza – Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’a tek Tanrı içindeki üç kişiliğe – sonsuzlara dek görkem olsun. Amin ve amin