Blue Flower

İncelediğimiz bütün bu şeyleri ele aldığımızda tüm noktalarda Kutsal Kitap öğretisi Platonizmle karşı karşıya durmakla birlikte sulandırılmıştır. Kutsal Kitap'ta hiçbir şekilde insanı veya doğal olanı değersizleştirmeye hak tanınmamıştır. Materyalizmden de aynı şekilde kaçınılması gerekmektedir.

Tanrı, erkeklerin ve kadınların onun benzerliğine doğru günbegün ilerlerken, insanlıklarını her yönüyle yerine getirmelerini arzular.