Blue Flower

Yazarlar: Ranald macaulay & Jerram barrs
 
İnsanlık, Tanrı'nın benzerliğinde yaratılmak sanki bir anahtar gibidir, Hristiyan yaşamının bütün kapılarını açar. Bu makaleyle evin dizaynının tamamını görebilmek için geriye doğru bir adım atacağız. Diğer bir deyişle, Hristiyan yaşamının anlaşıldığı yapıyı/iskeleti incelemeyi hedefliyoruz.

Yapıyı incelemeyi düşünmenin önemi nedir? Hristiyan yaşamına ilişkin Kutsal Kitap pasajlarına bakıp onlarla yetinemez miyiz? Yapı(Kutsal Kitap'a dayalı olsun veya olmasın) ve alternatif felsefeler kimin umrunda ?

Eğer Kutsal Kitaba dayalı olmayan ruhsal sistem içinde düşünüyorsak, Hristiyan yaşamına ve Hristiyan olarak ruhsal büyümede/olgunlaşmada yanlış sonuçlara varırız. Hatta eğer Kutsal Kitaba dayalı olmayan fikirler tarafından istemeden toplamda gerçeğin doğasına ilişkin etkilensek bile, bizim ruhsallığı anlayışımız bozulacaktır. Kediliklerinden doğru olduğunu varsaydığımız şeyler, bütün içindeki değer paylarında değişiklik iddia edeceklerdir. Kutsal Kitabın açıkça öğrettiği merkezi öneme sahip diğer şeylere ya az önem verilecek veya hatta değersiz kabul edilip reddedilebilecektir. Gerçeğin doğasına ilişkin diğer fikirlerin etkilerinin ulaştığı noktalara dek ruhsal tecrübemiz fakirleşecektir. 'Bina planı'na sahip olmadan, bazı odaları önemsemeyebiliriz. Bu arada diğerleri kiliti açmış ve odaya girmiş ve belki de kötüye kullanış olabilir. Ve hala bazıları herşeyi tamamen ihmal etmiş olabilir. Hayatımızın büyük kısmını, hayali odalarda ihmalkarlıkla geçirebiliriz.

Bu nedenle kutsal kitap ruhsallığının yapısını/iskeletini ve gerçekliği tanımlayan alternatif görüşleri incelemeye ihtiyacımız vardır. Hristiyanlıkta olgunlaşmaya yönelik tüm öğretişler Kutsal Kitabın öğretişlerine boyun eğmelidir. Test hem içeriğe hem de vurguya uygulanmalıdır. Öğretilen şey sadece doğru olmamalı, aynı zamanda uygun derecede vurgulanmalıdır.

Gerçeğin doğasını tanımlayan üç görüşü inceleyeceğiz:

  • materyalistik görüş
  • kutsal kitaba dayalı görüş ve
  • platonik (Eflatun) görüş.


Bunları yaparken bu görüşlerin her birinin kişinin Hristiyan yaşamındaki etkilerine bakacağız. Gerçeğin evine ait doğru plana sahip olmamız gerektiği gittikçe görülür hale gelmelidir.Hristiyanın olgunlaşmasına yönelik bozuk fikirler - bilerek veya bilmeyerek seçilen-, yanlış plan veya birbirleriyle uyuşmayan planlar baskın olabilir.