go to the antithesis HOME PAGE

 


platonik görüş

Gerçeğin doğasına ilişkin bu üçüncü tür bakış açısı, kiliseye materyalist görüş açısı kadar zararlı olmuştur. Bazı yönlerden daha da zararlıdır çünkü Kutsal Kitabın bakış açısına yüzeysel bir biçimde benzeyecek şekile sunulabilir ve bu yüzden Kutsal Kitabın bakış açısıymış gibi görünebilir. Bu benzerlik yüzünden Platonik bakış kilisenin tüm tarihini, ilk asırlardan bugüne, etkilemiştir. Bu nedenle görüşlerine ve gelişimine göz atacağız. Her Hristiyan Platonik görüşün gizlenmiş çeşitli şekilleriyle karşılaştığından, onun bazı temel fikirlerini kavramak önemlidir.

Platonik görüşte gerçek iki bölümden oluşmuştur -maddî (maddesel, materyal) ve manevi (ruhsal) bölüm. Şekil 1 bunları iki çember olarak temsil etmektedir. Çemberler birbirine değmekle beraber üst üste binmemektedirler.

Maddî dünya fiziksel dünyanın bir parçasıdır. Mükemmel değildir, geçicidir ve pek açık değildir (gölge gibi). Manevî (ruhsal) dünya ise "fikirlerin" bir parçasıdır, yani maddî dünyada görünen herşeyin arkasındaki formlardır/şekillerdir. Formlar (şekiller) veya fikirler maddesel dünyada var olan herşeydan daha gerçektir. Manevi bölüm kalıcılığın, mükemmelliğin, gerçeğin parçasıdır. Manevi bölüm kutsal olarak adlandırılabilmekle birlikte kendisi kişisel değildir. Tanrılar burda ruhsal varlıklar olarak içerilebilir.

Bu gerçeklik görüşünün kişinin ruhsallığı anlayışı üzerine etkisini anlayabilmek için, insanı temsil eden bir çemberi, şekil 2'deki gibi diğer ikisinin üstüne ekleyelim.

giriş
sayfa 01 — materyalistik görüş
sayfa 02 — kutsal kitap görüşü
sayfa 03 — platonik görüş << buradasınız
sayfa 04 — ruhsallığın fiziksel olana üstünlüğü düşüncesi
sayfa 05 — platonik görüşün Hristiyanlığa etkisi
sayfa 06 — platonik düşüncenin sonuçları
sayfa 07 — günümüzde platonik düşünce
sayfa 08 — habersiz platonistler
sayfa 09 — sonsuzluk için fiziksellik
sayfa 10 — kutsal ve dünyevi ayrımı
sayfa 11 — armağanlar: doğal/doğaüstü ayrımı
sayfa 12 — dua
sayfa 13 — sonuç ve daha fazla kaynak bilgiler

 


ruhsallığın yapısı : sayfa 3