go to the antithesis HOME PAGE

İnsan olmak:
kutsal kitabın gerçek ruhsallığının yapısı
ranald macaulay & jerram barrs
 

İnsanlık, Tanrı'nın benzerliğinde yaratılmak sanki bir anahtar gibidir, Hristiyan yaşamının bütün kapılarını açar. Bu makaleyle evin dizaynının tamamını görebilmek için geriye doğru bir adım atacağız. Diğer bir deyişle, Hristiyan yaşamının anlaşıldığı yapıyı/iskeleti incelemeyi hedefliyoruz.

Yapıyı incelemeyi düşünmenin önemi nedir? Hristiyan yaşamına ilişkin Kutsal Kitap pasajlarına bakıp onlarla yetinemez miyiz? Yapı(Kutsal Kitap'a dayalı olsun veya olmasın) ve alternatif felsefeler kimin umrunda ?

Eğer Kutsal Kitaba dayalı olmayan ruhsal sistem içinde düşünüyorsak, Hristiyan yaşamına ve Hristiyan olarak ruhsal büyümede/olgunlaşmada yanlış sonuçlara varırız. Hatta eğer Kutsal Kitaba dayalı olmayan fikirler tarafından istemeden toplamda gerçeğin doğasına ilişkin etkilensek bile, bizim ruhsallığı anlayışımız bozulacaktır. Kediliklerinden doğru olduğunu varsaydığımız şeyler, bütün içindeki değer paylarında değişiklik iddia edeceklerdir. Kutsal Kitabın açıkça öğrettiği merkezi öneme sahip diğer şeylere ya az önem verilecek veya hatta değersiz kabul edilip reddedilebilecektir. Gerçeğin doğasına ilişkin diğer fikirlerin etkilerinin ulaştığı noktalara dek ruhsal tecrübemiz fakirleşecektir. 'Bina planı'na sahip olmadan, bazı odaları önemsemeyebiliriz. Bu arada diğerleri kiliti açmış ve odaya girmiş ve belki de kötüye kullanış olabilir. Ve hala bazıları herşeyi tamamen ihmal etmiş olabilir. Hayatımızın büyük kısmını, hayali odalarda ihmalkarlıkla geçirebiliriz.

Bu nedenle kutsal kitap ruhsallığının yapısını/iskeletini ve gerçekliği tanımlayan alternatif görüşleri incelemeye ihtiyacımız vardır. Hristiyanlıkta olgunlaşmaya yönelik tüm öğretişler Kutsal Kitabın öğretişlerine boyun eğmelidir. Test hem içeriğe hem de vurguya uygulanmalıdır. Öğretilen şey sadece doğru olmamalı, aynı zamanda uygun derecede vurgulanmalıdır.

Gerçeğin doğasını tanımlayan üç görüşü inceleyeceğiz:

materyalistik görüş ,
kutsal kitaba dayalı görüş ve
platonik (Eflatun) görüş.

Bunları yaparken bu görüşlerin her birinin kişinin Hristiyan yaşamındaki etkilerine bakacağız. Gerçeğin evine ait doğru plana sahip olmamız gerektiği gittikçe görülür hale gelmelidir.Hristiyanın olgunlaşmasına yönelik bozuk fikirler - bilerek veya bilmeyerek seçilen-, yanlış plan veya birbirleriyle uyuşmayan planlar baskın olabilir.

 

içindekiler
sayfa 01 — materyalistik görüş
sayfa 02 — kutsal kitap görüşü
sayfa 03 — platonik görüş
sayfa 04 — ruhsallığın fiziksel olana üstünlüğü düşüncesi
sayfa 05 — platonik görüşün Hristiyanlığa etkisi
sayfa 06 — platonik düşüncenin sonuçları
sayfa 07 — günümüzde platonik düşünce
sayfa 08 — habersiz platonistler
sayfa 09 — sonsuzluk için fiziksellik
sayfa 10 — kutsal ve dünyevi ayrımı
sayfa 11 — armağanlar: doğal/doğaüstü ayrımı
sayfa 12 — dua
sayfa 13 — sonuç ve daha fazla kaynak bilgiler

Bu makale Being Human: The Nature of Spiritual Experience (İnsan Olmak: Ruhsal Tecrübenin Doğası) isimli kitaptan alınmıştır. Kitabı satın almanızı tavsiye ediyoruz. Eğer kitabın Türkçeye çevrisi, basımı ve dağıtımı için maddi destek vermeyi arzularsanız, lütfen aşağıdaki email ile kontak kurun.

Ranald Macauley İngiltere'de L’Abri Fellowship'te çalışmaktadır.
Jerram Barrs St. Louis, Missouri'de Covenant Theological Seminary'deki Francis Schaeffer Enstitüsünde yerleşik araştırmacıdır.

 

Türkçesinin hakları Hristiyan.Org aittir. Kaynak gösterdiğiniz sürece her tür medya yöntemiyle dağıtabilirsiniz.
Çevirmenin Yorumu:

Merhaba Gökhan

...Ben bu çevirileri yaparken çok şey öğreniyorum. Gerçekten Hristiyanların okuması gereken bir makale, özellikle bu son çevirdiğim bölümde tehlikeyi gördüm: gerçekten Kutsal Kitap'ta yazan bazı şeyler bu Platoncu görüşteki gibi yorumlanabilir kolaylıkla...Bu yazının çok kişiye faydası olacağına inanıyorum, iyi bir noktaya parmak basmışsın gerçekten.

Esenlikler dilerim

L.K.